อยากปลูก กัญชา-กัญชง ต้องรู้อะไรบ้าง วิธีขออนุญาตที่ถูกต้อง มีตลาดรองรับ?

บทความนี้เอาใจคนรักสายเขียวกันบ้าง ในช่วงที่ผ่านมาเราคงได้เห็นผ่านๆตามาบ้างแล้วในโซเชียล คือร้านอาหารหรือคาเฟที่ใช้ใบกัญชามาเป็นส่วนประกอบในอาหาร เราเคยได้ยินมาตลอดว่ากัญชาเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย แต่ทำไมร้านอาหารถึงเอาใบกัญชามาเป็นส่วนประกอบในอาหารแล้วถ่ายรูปลงโซเชียลได้ หรือว่ากัญชาและกัญชงไม่ได้ผิดกฎหมายอีกต่อไปแล้ว

งั้นเรามาหาคำตอบกันครับว่ากัญชาและกัญชงไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วจริงๆหรือ จากการสืบค้นและหาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกกัญชาและการปลูกกันชงจึงทราบว่า เมื่อไม่นานมานี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศออกมาว่า ประชาชนทั่วไปสามารถปลูกกัญชาและกัญชงได้โดยไมผิดกฏหมาย ยกเว้นช่อดอก ใบติดกับช่อดอกและเมล็ดกัญชา สามารถปลูกได้บ้านละ 6 ต้นเท่านั้น แต่มีข้อแม้ว่าต้องรวมตัวกัน 7 คนขึ้นไปแล้วจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน และต้องทำสัญญากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หรือหน่วยงานรัฐเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องครับ

ปลูกกัญชา-ปลูกกัญชง

วิธีการขออนุญาตปลูกกัญชาและกัญชง

วิธีขออนุญาตเป็นผู้นำเข้า (เมล็ดพันธ์)

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • แบบคำขอรับอนุญาต (แบบกัญชง 3)
 • แผนการนำเข้า แผนการใช้ประโยชน์
 • ใบรับรองของผู้ผลิตในต่างประเทศ
 • เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ

จากนั้นนำเอกสารไปยื่นคำขอรับอนุญาต ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอแล้วจะเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณา ก่อนออกใบอนุญาตให้ท่านต่อไป

วิธีขออนุญาตเป็นผู้ผลิต (การปลูก)

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • แบบคำขอรับอนุญาต (แบบกัญชง 1)
 • แผนการผลิต แผนการใช้ประโยชน์
 • แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ปลูกและเส้นทางการเข้าถึง
 • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง
 • แบบแปลนอาคารโรงเรือน และภาพถ่าย
 • เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ

จากนั้นนำเอกสารไปยื่นคำขอรับอนุญาต

 • กรณีสถานที่ปลูกตั้งอยู่กรุงเทพฯ ให้นำเอกสารไปยื่น ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 • กรณีสถานที่ปลูกตั้งอยู่ต่างจังหวัด ให้ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและสถานที่เรียบร้อยแล้ว จะเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตให้กับท่านต่อไป

วิธีขออนุญาตปลูกกัญชา, วิธีขออนุญาตปลูกกัญชง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ