หน้าแรกแท็กวิธีปลูกกัญชง

Tag: วิธีปลูกกัญชง

อยากปลูก กัญชา-กัญชง ต้องรู้อะไรบ้าง วิธีขออนุญาตที่ถูกต้อง มีตลาดรองรับ?

บทความนี้เอาใจคนรักสายเขียวกันบ้าง ในช่วงที่ผ่านมาเราคงได้เห็นผ่านๆตามาบ้างแล้วในโซเชียล คือร้านอาหารหรือคาเฟที่ใช้ใบกัญชามาเป็นส่วนประกอบในอาหาร เราเคยได้ยินมาตลอดว่ากัญชาเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย แต่ทำไมร้านอาหารถึงเอาใบกัญชามาเป็นส่วนประกอบในอาหารแล้วถ่ายรูปลงโซเชียลได้ หรือว่ากัญชาและกัญชงไม่ได้ผิดกฎหมายอีกต่อไปแล้ว งั้นเรามาหาคำตอบกันครับว่ากัญชาและกัญชงไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วจริงๆหรือ จากการสืบค้นและหาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกกัญชาและการปลูกกันชงจึงทราบว่า เมื่อไม่นานมานี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศออกมาว่า ประชาชนทั่วไปสามารถปลูกกัญชาและกัญชงได้โดยไมผิดกฏหมาย ยกเว้นช่อดอก ใบติดกับช่อดอกและเมล็ดกัญชา สามารถปลูกได้บ้านละ 6 ต้นเท่านั้น แต่มีข้อแม้ว่าต้องรวมตัวกัน 7 คนขึ้นไปแล้วจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน และต้องทำสัญญากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หรือหน่วยงานรัฐเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องครับ วิธีการขออนุญาตปลูกกัญชาและกัญชง วิธีขออนุญาตเป็นผู้นำเข้า (เมล็ดพันธ์) เอกสารที่ต้องเตรียม แบบคำขอรับอนุญาต (แบบกัญชง 3)แผนการนำเข้า แผนการใช้ประโยชน์ใบรับรองของผู้ผลิตในต่างประเทศเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ จากนั้นนำเอกสารไปยื่นคำขอรับอนุญาต...